QUI SOM?
La Coordinadora per la Prevenció de la Tortura és una plataforma integrada per organitzacions de lluita contra la tortura i defensa dels drets humans agrupats amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol, de manera especial el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants per la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides. [+]

Així mateix, les organitzacions de la Coordinadora fan seves les conclusions i les recomanacions fruit dels debats de les jornades celebrades a Barcelona els dies 3 i 4 de febrer de 2006 i es comprometen a treballar pel seu assoliment total com a expressió màxima de l'eradicació de la tortura a l'Estat espanyol. [+]

VIº Curso de Capacitación en la defensa de los DDHH y en la denuncia de la Tortura

Se pone en marcha la VI edición del Curso de extensión universitaria: Capacitación en la Defensa de los Derechos Humanos y la Denuncia de la Tortura, que organizan conjuntamente  el Observatorio del Sistema Penal (OSPDH)  y el Centre per la Defensa dels Drets Humans (IRÍDIA) y en colaboración con la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura  (CPDT)

Más información y matriculaciones: https://cursoprevenciontortura.wordpress.com/

Contacto e inscripciones: curso.prevenciontortura@gmail.com

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)