QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

Redifiniendo la Tortura

25 y 26 de Noviembre de 2016

A Genthala do Pichel

Rua Santacrala, 21 – Compostela – A Coruña

20161125-compostela-cartaz-tortura

DIA 25 (viernes) de Noviembre

17:00 horas  Criterios socio-políticos:
Ignacio Mendiola (autor de ‘Habitar lo inhabitable’)
Jorge del Cura (portavoz de CPDT)
Presenta  y modera: Ana Lorenzo

DIA 26 (sábado) de Noviembre

10:00 horas    Criterios jurídicos:
José Luis  Galán (ALA)
Fernando Blanco (Esculca)
Presenta y modera: Yolanda Ferreiro

12:00 horas   Criterio del sufrimiento de la víctima:
Carlos Hernández (SalHaketa Bizkaia )
Oihana Barrios (Jaiki Hadi)
Presenta y Modera Xacobe López

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)