QUI SOM?
La Coordinadora per la Prevenció de la Tortura és una plataforma integrada per organitzacions de lluita contra la tortura i defensa dels drets humans agrupats amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol, de manera especial el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants per la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides. [+]

Així mateix, les organitzacions de la Coordinadora fan seves les conclusions i les recomanacions fruit dels debats de les jornades celebrades a Barcelona els dies 3 i 4 de febrer de 2006 i es comprometen a treballar pel seu assoliment total com a expressió màxima de l'eradicació de la tortura a l'Estat espanyol. [+]

Queja a la Fiscalía General del Estado por el programa «Policías en Acción» de «La Sexta T.V.»

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

 

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) es una plataforma integrada por cuarenta y seis organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos agrupadas con el objetivo principal de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español, se dirige a la Fiscalía General del Estado para poner en su conocimiento si la emisión de dos programas por parte de la cadena de T.V. “La Sexta”, denominados: “Policías en acción” y “Las primeras 48 horas”, pudieran vulnerar derechos constitucionales o ser constitutivos de un ilícito penal. …/…   Seguir leyendo

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)