QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

“Prisión como trato inhumano»

Vª Jornadas  de Formación en la denuncia de la tortura y malos tratos:

Madrid 14,15 y 16 de Abril de 2016.
jornadas2016_web

1ª Sesión, Jueves 14 de 16 a 20 horas. Populismo punitivo.

  • Carlos García Castaño (Abogado, Coordinador del Servicio de Orientación Jurídica – Penitenciario ICAM)
  • Ángel Luis Ortiz González (Otro Derecho Penal es posible)

2ª Sesión, Viernes 15 de 16 a 20 horas. Salud en prisión.

  • Laura Galindo López (Psicóloga, responsable de programas de atención a personas con discapacidad intelectual de especial vulnerabilidad, Plena Inclusión – Madrid)
  • Cristina Fernández Bessa (Profesora e investigadora del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans).

3ª Sesión, Sábado 16, de 10.30 a 13.30 horas. Aislamiento

  • Daniel Amelang López (Abogado de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid)
  • Pablo Jiménez Franco (Abogado de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza)

 

Organizan:

Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid. www.ala.org.es

Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura www.prevenciontortura.org


 

           Inscripción obligatoria en: ala@nodo50.org


 

 Lugar de celebración:

1ª y 2ª Sesión: Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)

Paseo de Recoletos, 13. Metro: Banco de España y Colón. Cercanías Renfe: Recoletos

3ª Sesión: Salón de Actos de la Escuela Popular de La Prospe. Calle Luis Cabrera, 19

Autobuses: 1, 9, 29, 52 y 7. Metro Prosperidad y Avda. de América.

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)