QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

Presentación del informe sobre la tortura y malos tratos en Andalucía en 2013

Andalucía, 10 de julio de 2014

La tortura y los malos tratos existen en Andalucía

Presentación del informe sobre la tortura y malos tratos en Andalucía en 2013

Informe-Andalucia

La Coordinadora para La Prevención y Denuncia de la Tortura, que está integrada en Andalucía por el Grupo 17 de marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Federación Andaluza ENLACE ha presentado el Informe sobre la Tortura en Andalucía durante el año 2013, en el que se recogen todas las informaciones sobre malos tratos y torturas de personas privadas de libertad o en la propia detención en esta Comunidad Autónoma.

Nota de Prensa: Presentación del Informe

Informe: La_tortura_en Andalucia:_2013

 

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2022 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)