QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

VI Jornadas de Formación en la denuncia de la tortura y malos tratos: “Instrumentos para la prevención”

Cartel final-1

La Comisión de Penal de ALA en colaboración con la COORDINADORA PARA LA PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA TORTURA organizan las “VI Jornadas de Formación en la denuncia de la tortura y malos tratos; Instrumentos para la prevención” que se celebrarán en Madrid los días 18, 19 y 20 de Mayo de 2017. La inscripción es necesaria. Basta con enviar un correo electrónico a ala@nodo50.org

Ver Programaala-tortura

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)