QUI SOM?
La Coordinadora per la Prevenció de la Tortura és una plataforma integrada per organitzacions de lluita contra la tortura i defensa dels drets humans agrupats amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol, de manera especial el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants per la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides. [+]

Així mateix, les organitzacions de la Coordinadora fan seves les conclusions i les recomanacions fruit dels debats de les jornades celebrades a Barcelona els dies 3 i 4 de febrer de 2006 i es comprometen a treballar pel seu assoliment total com a expressió màxima de l'eradicació de la tortura a l'Estat espanyol. [+]

Sobre el informe del Defensor del Pueblo en su función de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

  1. Pese a lo manifestado en el informe, la designación del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se efectuó en contra de las Organizaciones de Derechos Humanos.
  2. Desde su designación, la actividad del MNPT se ha caracterizado por el oscurantismo y la exclusión de las Organizaciones de Derechos Humanos.
  3. El informe obvia la existencia de la tortura en el Estado español, sustituyendo la palabra tortura por eufemismos como “deficiencias estructurales”, “incidentes” … Esta omisión llega al extremo de eliminar la palabra tortura del acrónimo del propio organismo, y así, el informe que estamos examinamos, se refiere a dicho mecanismo como MNP, omitiendo la letra ‘T’ de Tortura.
  4. El informe confirma la fata de voluntad política para prevenir y erradicar la tortura, para la que es imprescindible el reconocimiento previo y sin matices de la existencia de la tortura y/o malos tratos en el Estado español.
  5. Del informe se deduce que los objetivos reales de la Oficina del defensor del Pueblo como MNPT no son los de prevención y erradicación de la tortura en el Estado, sino un lavado de cara de las instituciones españolas ante las reiteradas críticas de los organismos internacionales de Derechos Humanos.

Nota de prensa sobre el Informe MNPT

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2022 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)