QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

Prevención y Rehabilitación de la Tortura

Jornada sobre la Prevención y Rehabilitación de la Tortura

Jueves, 23 de Febrero de 2017

Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española

Paseo de Recoletos, 13, Madrid

  • 12:30: Presentación de SIRECOVI: Sistema de registro y comunicación para la protección de víctimas de la violencia institucional»
  • 16:00: Tortura Psicológica: Definición, Evaluación y Medida

Jornada 23[F]

 

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)