QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

Mesa Redonda: La Abogacía frente a la Tortura

La Asamblea General ONU, en Diciembre de 1997 proclama el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1984.

Fecha:            Jueves, 26 de Junio de 2014

Horario:         De 12: a 14:00 horas

Lugar:             Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid

                        c/ Serrano nº 9, 1º Planta

 

Modera:

Dª PALOMA SORIA MONTAÑEZ  (Sección Derechos Humanos ICAM)
Intervienen:
D. JORGE DEL CURA ANTON(Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura)
Dª VIRGINIA ALVAREZ SALINAS (Amnistía Internacional)
D. ANTONIO SEGURA HERNANDEZ (Abogado)
D. ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ (Coordinador Mecanismo Prevención. Defensor del Pueblo)

Ver programa: 20140626-JORNADA TORTURA

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2022 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)