QUI SOM?
La Coordinadora per la Prevenció de la Tortura és una plataforma integrada per organitzacions de lluita contra la tortura i defensa dels drets humans agrupats amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol, de manera especial el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants per la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides. [+]

Així mateix, les organitzacions de la Coordinadora fan seves les conclusions i les recomanacions fruit dels debats de les jornades celebrades a Barcelona els dies 3 i 4 de febrer de 2006 i es comprometen a treballar pel seu assoliment total com a expressió màxima de l'eradicació de la tortura a l'Estat espanyol. [+]

Mesa Redonda: La Abogacía frente a la Tortura

La Asamblea General ONU, en Diciembre de 1997 proclama el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1984.

Fecha:            Jueves, 26 de Junio de 2014

Horario:         De 12: a 14:00 horas

Lugar:             Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid

                        c/ Serrano nº 9, 1º Planta

 

Modera:

Dª PALOMA SORIA MONTAÑEZ  (Sección Derechos Humanos ICAM)
Intervienen:
D. JORGE DEL CURA ANTON(Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura)
Dª VIRGINIA ALVAREZ SALINAS (Amnistía Internacional)
D. ANTONIO SEGURA HERNANDEZ (Abogado)
D. ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ (Coordinador Mecanismo Prevención. Defensor del Pueblo)

Ver programa: 20140626-JORNADA TORTURA

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2022 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)