QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

La cifra negra de la violencia institucional

Madrid – Jueves 1 de marzo a las 19:30h en la Cineteca, sala Borau. Presentación y coloquio.

Entrada libre. Plaza de Legazpi 8, Madrid. (entradas disponibles en taquilla desde las 15:30h del mismo día)
Ponentes del coloquio: Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), Gabriela López Neyra, psicóloga experta en evaluación de víctimas de tortura, coordinadora del Centro SiRa de atención a supervivientes de violencia y Beatriz Perales Eceiza, responsable de Campañas e Investigación de Amnistía Internacional España.


Madrid – Viernes 2 de marzo a las 19:30h en la Cineteca, sala Borau. Presentación y coloquio.

Entrada libre. Plaza de Legazpi 8, Madrid. (entradas disponibles en taquilla desde las 17:00h del mismo día)
Ponentes del coloquio: Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) y Eduardo Gómez Cuadrado, abogado penalista de Red Jurídica.


Barcelona, viernes 9 de marzo, en la Filmoteca d Catalunya

Ponentes: Jose Luis Ramírez Ortíz, miembro de Jueces
para la Democracia, Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y el Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional (SIRECOVI), Laia Serra, abogada penalista de la Comisión de Defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona y Eduard Martínez, responsable

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)