QUI SOM?
La Coordinadora per la Prevenció de la Tortura és una plataforma integrada per organitzacions de lluita contra la tortura i defensa dels drets humans agrupats amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol, de manera especial el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants per la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides. [+]

Així mateix, les organitzacions de la Coordinadora fan seves les conclusions i les recomanacions fruit dels debats de les jornades celebrades a Barcelona els dies 3 i 4 de febrer de 2006 i es comprometen a treballar pel seu assoliment total com a expressió màxima de l'eradicació de la tortura a l'Estat espanyol. [+]

La cifra negra de la violencia institucional

Madrid – Jueves 1 de marzo a las 19:30h en la Cineteca, sala Borau. Presentación y coloquio.

Entrada libre. Plaza de Legazpi 8, Madrid. (entradas disponibles en taquilla desde las 15:30h del mismo día)
Ponentes del coloquio: Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), Gabriela López Neyra, psicóloga experta en evaluación de víctimas de tortura, coordinadora del Centro SiRa de atención a supervivientes de violencia y Beatriz Perales Eceiza, responsable de Campañas e Investigación de Amnistía Internacional España.


Madrid – Viernes 2 de marzo a las 19:30h en la Cineteca, sala Borau. Presentación y coloquio.

Entrada libre. Plaza de Legazpi 8, Madrid. (entradas disponibles en taquilla desde las 17:00h del mismo día)
Ponentes del coloquio: Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) y Eduardo Gómez Cuadrado, abogado penalista de Red Jurídica.


Barcelona, viernes 9 de marzo, en la Filmoteca d Catalunya

Ponentes: Jose Luis Ramírez Ortíz, miembro de Jueces
para la Democracia, Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y el Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional (SIRECOVI), Laia Serra, abogada penalista de la Comisión de Defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona y Eduard Martínez, responsable

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)