QUI SOM?
La Coordinadora per la Prevenció de la Tortura és una plataforma integrada per organitzacions de lluita contra la tortura i defensa dels drets humans agrupats amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol, de manera especial el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants per la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides. [+]

Així mateix, les organitzacions de la Coordinadora fan seves les conclusions i les recomanacions fruit dels debats de les jornades celebrades a Barcelona els dies 3 i 4 de febrer de 2006 i es comprometen a treballar pel seu assoliment total com a expressió màxima de l'eradicació de la tortura a l'Estat espanyol. [+]

Jornadas: Tortura y violencia Institucional en el Estado español

Hacer click en la imagen para ver el vídeo

Vista de las jornadas celebradas en la 4ª Galería de la cárcel Modelo de Barcelona

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2020 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)