QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

Informe 2015

BÀNER RECOLLIDA CASOS-01 (1)

…/…  Para elaborar el Informe de 2015, hemos creído útil lanzar una solicitud de colaboración, para lograr acceder al máximo número posible de personas, colectivos y organizaciones que tengan  conocimiento directo de situaciones de tortura o malos tratos. Si usted/ustedes, en el marco de su actividad habitual ha/n tenido conocimiento directo o indirecto -pero de manera contrastada- de situaciones de presuntos malos tratos o tortura, quisiéramos pedirle que nos informe sobre las mismas… Seguir leyendo (+)

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)