QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

Curso «Capacitación en la Defensa de los Derechos Humanos y Prevención de la Tortura»

curs_previotortura_gran

  • 31 de marzo, 1  y 21 de abril – Bloque Jurídico
  • 5 y 6 de mayo – Estrategia, comunicación e incidencia política
  • 26 y 27 de mayo – Bloque Psicosocial

Las sesiones tendrán lugar en Barcelona:

Viernes: Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Aula 8, Edificio Principal.
Sábado: Sede de la Fede.cat (Calle Tàpies 1-3)

Toda la información del Curso está en el siguiente blog: https://cursoprevenciontortura.wordpress.com/

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)