QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

COMUNICAT DE LA COORDINADORA CATALANA PER LA PREVENCIÓ I DENÚNCIA DE LA TORTURA (CCPDT), RELATIU A MALTRACTAMENTS A VUIT CONSELLERS I AL VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT EN LLUR TRASLLAT A PRESÓ:

La Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CCPDT) integrada per nombroses organitzacions socials de drets humans, corporacions professionals i centres universitaris MANIFESTA:

El passat dia 2 de novembre la jutgessa central d’instrucció núm. 3 de l’Audiència Nacional va decretar la presó preventiva incondicional per al Vicepresident i set consellers del Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’ordre de ser traslladats a les presons d’Estremeras i d’Alcalá Meco, així com presó provisional eludible amb fiança de 50.000 euros per al Conseller Sr. Santi Vila.

Seguir leyendo…

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)