QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

Capacitació en la prevenció i denúncia de la tortura i/o tractes inhumans, cruels o degradants

Març i Abril 2012. Dimarts i dijous 19 a 21hs. Aula 30, Facultat de Dret UB

«Aquest curs, que realitzem per primera vegada, pretén generar una trobada de professionals de l’àmbit del sistema penal, de persones que estan formant-se en la matèria, i de persones interessades en la qüestió en el qual es generin espais de reflexió, aprenentatge, i debat sobre el treball relacionat amb la prevenció i denúncia de les situacions de tortura i tractes cruels inhumans o degradants. Es pretén abordar la qüestió des d’un enfocament multidisciplinari, principalment jurídic i psicosocial, ja que entenem la complementarietat com un element clau en aquest àrea de treball. Així mateix, tenim la intenció que es tracti d’una formació eminentment pràctica, on ens confrontem amb situacions reals, des del debat i l’aprenentatge col·lectiu». OSPDH

[Organitza: Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona en col.laboració amb la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura]

Ver rograma completo del Curso

 

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2022 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)