QUEN SOMOS?
A Coordenadora para a Prevención da Tortura é unha plataforma integrada por organizacións de luita contra a tortura e defensa dos direitos humanos agrupadas con o obxectivo principal de velar pola aplicación e o seguimento dos mecanismos internacionais de prevención da tortura no Estado español, de maneira especial o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes para a Prevención da Tortura das Nacións Unidas. [+]

Asi mesmo, as organizacións da Coordenadora fan suas as conclusións e asrecomendacións fruto dos debates das xornadas celebradas en Barcelona osdias 3 e 4 de Febreiro de 2006 e comprometen-se a traballar polo seucumprimento total como a expresión maxima da erradicación da tortura no Estado español. [+]

Barcelona: V edició del curs per a la Capacitació en la defensa dels Drets Humans i la Denúncia de la Tortura

3c2dca83-ccfc-44e8-a23e-47f136003671

El 15 d’abril començarà la V edició del curs per a la Capacitació en la defensa dels Drets Humans i la Denúncia de la Tortura. Aquest curs pretén generar un espai de trobada de professionals, activistes i estudiants de l’àmbit de la protecció dels Drets Humans en el marc del sistema penal i les privacions de llibertat. Ho farem a través de la reflexió, l’aprenentatge i el debat col·lectiu, construint entre tot/es eines útils i empoderadores.

Volem tractar l’àmbit de la intervenció directa en la defensa dels Drets Humans des d’una perspectiva integral, interseccional i multidisciplinar. Així mateix, tenim la intenció que es tracti d’una formació eminentment pràctica, on ens confrontarem amb situacions reals. En definitiva, un espai que serveixi per reforçar el treball que realitzen els/les professionals, activistes i organitzacions de manera quotidiana.

Programa: https://cursoprevenciontortura.wordpress.com/

E-mail per inscriure’s: curso.prevenciontortura@gmail.com

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)