QUI SOM?
La Coordinadora per la Prevenció de la Tortura és una plataforma integrada per organitzacions de lluita contra la tortura i defensa dels drets humans agrupats amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol, de manera especial el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants per la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides. [+]

Així mateix, les organitzacions de la Coordinadora fan seves les conclusions i les recomanacions fruit dels debats de les jornades celebrades a Barcelona els dies 3 i 4 de febrer de 2006 i es comprometen a treballar pel seu assoliment total com a expressió màxima de l'eradicació de la tortura a l'Estat espanyol. [+]

Barcelona: V edició del curs per a la Capacitació en la defensa dels Drets Humans i la Denúncia de la Tortura

3c2dca83-ccfc-44e8-a23e-47f136003671

El 15 d’abril començarà la V edició del curs per a la Capacitació en la defensa dels Drets Humans i la Denúncia de la Tortura. Aquest curs pretén generar un espai de trobada de professionals, activistes i estudiants de l’àmbit de la protecció dels Drets Humans en el marc del sistema penal i les privacions de llibertat. Ho farem a través de la reflexió, l’aprenentatge i el debat col·lectiu, construint entre tot/es eines útils i empoderadores.

Volem tractar l’àmbit de la intervenció directa en la defensa dels Drets Humans des d’una perspectiva integral, interseccional i multidisciplinar. Així mateix, tenim la intenció que es tracti d’una formació eminentment pràctica, on ens confrontarem amb situacions reals. En definitiva, un espai que serveixi per reforçar el treball que realitzen els/les professionals, activistes i organitzacions de manera quotidiana.

Programa: https://cursoprevenciontortura.wordpress.com/

E-mail per inscriure’s: curso.prevenciontortura@gmail.com

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)