QUI SOM?
La Coordinadora per la Prevenció de la Tortura és una plataforma integrada per organitzacions de lluita contra la tortura i defensa dels drets humans agrupats amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol, de manera especial el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants per la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides. [+]

Així mateix, les organitzacions de la Coordinadora fan seves les conclusions i les recomanacions fruit dels debats de les jornades celebrades a Barcelona els dies 3 i 4 de febrer de 2006 i es comprometen a treballar pel seu assoliment total com a expressió màxima de l'eradicació de la tortura a l'Estat espanyol. [+]

“Se duplican en 2011 las denuncias de tortura y malos tratos durante las movilizaciones sociales”

En la mañana del 1 de Junio de 2012 la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, organización que integra a 48 asociaciones y entidades de todo el Estado español, ha presentado el informe anual del año 2011 de casos de malos tratos y tortura  recogidos por la Coordinadora.

Durante el 2011 tuvimos conocimiento de 280 situaciones en las que se produjeron torturas y/o malos tratos, en la que se vieron afecta 853 personas. Estos datos implican un aumento moderado del número de situaciones respecto a 2010 (cuando hubo 251) y un espectacular aumento en cuanto al número de personas afectadas (en 2010 hubo 540).

Este aumento desigual en cuanto al nº de situaciones y el nº de personas afectadas entre 2010 y 2011 responde al hecho de que el mayor número de casos responde a agresiones policiales durante movilizaciones sociales, que ha pasado de suponer 200 personas afectadas en 2010 a 433 en 2011, lo que supone un incremento del 116%.

Seguir leyendo….

Los comentarios están cerrados.

Copyright © 2021 Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Search Engine Optimization by Star Nine. Distributed by Wordpress Themes
Optimizado por Marcelo Aurelio (nocturama fotoblog)